CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 

 

  1. GREEN BAY PHU QUOC RESORT 
  2. KHU LIÊN HỢP THƯƠNG MẠI CAMBODIA.
  3. 4. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG BIDV GL.
  4. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG AGRIBANK GL
  5. CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG…
  6.    
  7. CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH CẬP NHẬT…